Luật sư Phan Vũ Trụ

2476 lượt xem

Luật sư Thành viên

Email: tru.pv.cilaf@gmail.com

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Luật sư Phan Vũ Trụ là luật sư chuyên tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực pháp lý nội bộ và tuân thủ cho doanh nghiệp. Ông có hơn 5 năm kinh nghiệm phụ trách pháp chế tuân thủ cho của hãng dược hàng đầu VN.

Luật sư Phan Vũ Trụ có nhiều kinh nghiệm tư vấn thường xuyên các vấn đề pháp lý thương mại, hợp đồng, xử lý nợ, đấu thầu, xây dựng, môi trường…Bên cạnh đó, Luật sự cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh lực tranh tụng và ông cũng là Quản tài viên.

Thành viên các tổ chức

Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ;

Liên Đoàn luật sư Việt Nam.

Đào tạo:

Cử nhân Luật (LL.B) – CTU, Việt Nam

Kỹ sư môi trường – CTU, Việt Nam

Chứng chỉ Quản tài viên

Lĩnh vực hành nghề

Đầu tư;

Doanh nghiệp

Lao động;

Hợp đồng;

Xây dựng, môi trường, đấu thầu…

Bất động sản;

Giải quyết tranh chấp.

Tư vấn chuyên ngành

Thủ tục đầu tư;

Quản trị doanh nghiệp;

Hành chính;

Tranh tụng.

Đại diện ngoài tố tụng.