Tham gia tố tụng

2680 lượt xem

Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, Cilaf & Partners có cung cấp dịch vụ pháp lý tham gia tố tụng với các hoạt động như sau:

Trong vụ án hình sự

- Tư vấn pháp lý, thu thập chứng cứ tình tiết vụ án đồng thời soạn thảo các văn bản, tài liệu cần thiết gửi đến cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ án.

- Liên hệ, trao đổi, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Cử Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị buộc tội hoặc với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan,… trong các buổi làm việc và tại phiên tòa xét xử của Tòa án.

Trong vụ tranh chấp tại tòa

- Tư vấn pháp lý, đưa ra hướng giải quyết về những tranh chấp mà khách hàng gặp phải.

- Trao đổi, làm việc, liên hệ việc với Tòa án và các cơ quan tổ chức, cá nhân khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

- Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ khởi kiện và các văn bản liên quan khác gửi đến cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong quá trình giải quyết vụ án.

- Tham gia tố tụng trình bày ý kiến để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại trong buổi làm việc và tại phiên toà.