Luật sư Hồ Tấn Danh

847 lượt xem

Luật sư Cộng sự

Email: danh.ht@cilaf.vn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Luật sư Hồ Tấn Danh là luật sư chuyên tham gia tranh tụng tại các vụ án dân sự, hình sự, và kinh doanh thương mại và tham gia tư vấn pháp lý về đầu tư, kinh doanh, thương mại và quản trị doanh nghiệp.

Luật sư Danh có nhiều năm tham gia tư vấn pháp lý, tranh trụng trong các tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh, các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, đồng thời ông cũng là Quản tài viên.

Thành viên các tổ chức

Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ;

Liên Đoàn luật sư Việt Nam.

Đào tạo

Cử nhân Luật - CTU, Việt Nam;

Chứng chỉ Quản Tài viên

Lĩnh vực hành nghề

Doanh nghiệp;

Đàm phám;

Tranh tụng.

Tư vấn chuyên ngành

Giải quyết tranh chấp.

Tranh trụng.

Đại diện ngoài tố tụng.