Luật sư Lê Kim Ngọc

1870 lượt xem

Luật sư Cộng sự

Mail: ngoc.lk@cilaf.vn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh​​​​

Luật sư Lê Kim Ngọc là luật sư tư vấn và tranh tụng trực thuộc Công Ty Luật Cilaf & Partners. Luật sư Lê Kim Ngọc tư vấn pháp lý các lĩnh vực: doanh nghiệp, lao động, đầu tư, ngân hàng, hợp đồng thương mại và sở hữu trí tuệ… Luật sư Ngọc có hơn 12 năm làm việc trong lĩnh vực pháp lý và tín dụng Ngân hàng. Bà có hơn 5 năm kinh nghiệm luật sư tư vấn và tranh tụng, đã giải quyết thành công nhiều vụ án dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình, thương mại và lao động. Bà là Luật sư uy tín và trách nhiệm cao.

Thành viên các tổ chức

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ

Đào tạo

Cử nhân Luật (LL.B) - CTU, Việt Nam

Lĩnh vực hành nghề

Lao động

Bất động sản

Thương mại

Giải quyết tranh chấp lao động, đất đai, thương mại...

Tư vấn chuyên ngành

Bất động sản;

Hợp đồng thương mại;

Tài chính - Ngân hàng;

Đại diện ngoài tố tụng.