BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6/2021

128 lượt xem

CILAF & PARTNERS với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ, xin gửi đến Quý Khách hàng bản tin pháp luật tháng 6 năm 2021 với nội dung tổng hợp liên quan một số chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đặc biệt là một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong giai đoạn bùng phát dịch Covid.

  1. Hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/2021 về thuế xuất nhập khẩu

Ngày 01/6/2021, Tổng cục Hải quan có Công văn 687/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chính sách thuế xuất nhập khẩu tại Nghị định 28/2021/NĐ-CP về:

Thuê gia công lại trong nội địa

Người nộp thuế (có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện thông báo về cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan) giao hàng hóa xuất nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác (có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất để sản xuất, gia công lại nội địa) thực hiện theo các quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cơ sở sản xuất, gia công của người nhận sản xuất, gia công lại, hợp đồng sản xuất, gia công lại cho cơ quan hải quan, thực hiện quyết toán tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Về thuê gia công lại trong khu phi thuế quan hoặc nước ngoài 

  • Người nộp thuế giao hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan hoặc nước ngoài theo một trong các trường hợp: người nộp thuế giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác trên lãnh thổ Việt Nam sản xuất, gia công lại, sau đó nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu được miễn thuế đối với hàng hóa đã nhập khẩu giao sản xuất, gia công lại; Người nộp thuế giao một phần hoặc toàn bộ bán thành phẩm do người nộp thuế sản xuất từ hàng hóa xuất nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác trên lãnh thổ Việt Nam sản xuất, gia công lại sau đó nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất sản phẩm xuất nhập khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đã nhập khẩu để sản xuất bán thành phẩm giao sản xuất, gia công lại; Người nộp thuế giao mộ phần hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác trên lãnh thổ Việt Nam sản xuất, gia công lại toàn bộ các công đoạn của sản phẩm sau đó nhận lại thành phẩm để xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đã nhập khẩu giao sản xuất, gia công lại thì được miễn thuế xuất khẩu từ hàng hóa nhập khẩu giao sản xuất, gia công lại.
  • Sản phẩm thuế sản xuất, gia công tại nước ngoài nhập khẩu trở lại Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu. 
  1. Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19

Khoản đóng góp Quỹ vắc xin Covid 19 được trừ khi tính thuế TNDN

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 4/2021/TT-BTS ngày 02/6/2021 hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng về kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc xin phòng Covid 19.

Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày cho trẻ em phải cách ly tập trung

Bộ LĐTB-XH ban hành Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2021 về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm Covid 19 và trẻ em phải cách ly tập trung phòng chống dịch Covid 19.

  • Số lượng trẻ em được hỗ trợ: theo danh sách trẻ em bị nhiễm Covid và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ ngày 29/4/2021 đến hết ngày 1/12/2021.
  • Định mức hỗ trợ: theo quy định tại Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thủ trong phòng, chống dịch Covid.

Bị nhiễm Covid 19, NLĐ có được nhận BHXH 1 lần?

Pháp luật cho phép NLĐ được nhận BHXH 1 lần nếu có yêu cầu và đủ điều kiện. Theo đó, nếu không may bị nhiễm Covid 19 buộc nghỉ việc để cách ly, chữa trị thì NLĐ có thuộc trường hợp như: ung thư; bại liệt; xơ gan cổ chướng; phong, lao nặng; nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS; các bệnh, tật khác ngoài các bệnh quy định trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không thực hiện được các hoạt động không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo,… các việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. 

Như vậy, nếu NLĐ bị nhiểm Covid 19 mà dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng chế độ BHXH 1 lần. Nhưng cần có Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.

NLĐ đi cách ly tập trung có được trả lương ngừng việc không?

NLĐ được trả đủ tiền lương nếu phải ngừng việc để đi cách ly tập trung là do lỗi của NSDLĐ. Nếu do lỗi của chính NLĐ dẫn đến việc buộc đi cách ly tập trung thì NLĐ sẽ không được nhận lương.

Đối với trường hợp NLĐ ngừng việc do phải đi cách ly tập trung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc sẽ do thỏa thuận theo quy định sau:

– Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

– Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

  1. Những giấy tờ cần sửa đổi/cập nhật khi đổi CMND sang CCCD gắn chíp

Cập nhật thông tin BHXH, thẻ BHYT 

Sổ BHXH, thẻ BHYT của công dân không thực hiện trực tiếp thông tin số CMND/CCCD trên sổ, thẻ nên công dân không phải làm thủ tục đổi sổ BHXH, thẻ BHYT mới khi đổi từ CMND 9 số qua thẻ CCCD gắn chíp 12 số.

Sửa đổi hộ chiếu

Việc thực hiện thay đổi nhằm thống nhất thông tin của hộ chiếu và thông tin CCCD gắn chíp mới được cấp phòng trường hợp hải quan cửa khẩu một số nước yêu cầu xuất trình thêm CCCD mà thông tin không trùng khớp giữa 2 loại giấy tờ này khiến công dân khó có thể xuất hay nhập cảnh.

Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng

Việc thực hiện các giao dịch tại quầy của ngân hàng mà cần xuất trình CMND/CCCD thì nếu công dân chưa thực hiện thủ tục cập nhật số CCCD mới thay cho số CMND cũ vào hồ sơ thông tin tài khoản thì ngân hàng sẽ từ chối giao dịch do không xác nhận được nhân thân của chủ tài khoản.

Để cập nhật thông tin, công dân mang theo Giấy xác nhận số CMND 9 số, thẻ CCCD mới được cấp đến ngân hàng mà mình mở tài khoản để được hướng dẫn thủ tục.

Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật quản lý thuế 2019 thì cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế (ví dụ: thay đổi về số chứng minh nhân dân/căn cước công dân,…) phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. 

Người lao động có thể tự mình thực hiện thủ tục hoặc ủy quyền c ho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế. Người lao động có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Xem BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6-2021 đầy đủ