Bất động sản

Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực kinh doanh thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm bởi khả năng sinh lợi của lĩnh vực này. Do đó, khi đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý phúc tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế,….. Bên cạnh đó, những chính sách này lại thay đổi qua nhiều giai đoạn khác nhau, và đôi lúc mang tính địa phương. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

Dự án đầu tư bất động sản

– Tư vấn, thực hiện thủ tục xin chủ trương, các giấy phép dự án đầu tư bất động sản;

– Tư vấn, thực hiện thủ tục xin chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản;

– Thuế dự án bất động sản.

Bất động sản

– Tư vấn, thực hiện tục liên quan đến bất động sản như soạn thảo hợp đồng liên quan;

– Thuế bất động sản.

Cơ sở hạ tầng

– Tư vấn, thực hiện xin các giấy phép thành lập doanh nghiệp dự án;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng đối tác công tư;

– Tư vấn pháp luật đấu thầu dự án;

– Thuế dự án.