Hội thảo khoa học về hoàn thiện pháp luật nhằm thu hút đầu tư nước ngoại tại Việt Nam

 

Pháp luật về đầu tư kinh doanh bao gồm Luật đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan như Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, Luật chứng khoán… và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên có khá nhiều quy định thể hiện sự bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Ngày 22/5/2020, nhóm nghiên cứu thuộc Bộ môn Luật thương mại của Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” nhằm thảo luận, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài, góp phần hoàn thiện thêm Dự thảo Luật đầu tư năm 2020 (Dự thảo ngày 7/4/2020), Dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Tham dự hội thảo, Luật sư Võ Hoàng Tâm đã có những ý kiến đóng góp dự thảo pháp luật đầu tư về các vấn đề về xác định nhà đầu tư nước ngoài, điều kiện đầu tư kinh doanh cũng như các vướng mắt, bất cập của Luật đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp 2014 trong quá trình hành nghề.

Hội thảo có sự tham gia, tham luận của các giảng viên, luật sư, các nhà nghiên cứu và áp dụng pháp luật đến từ các trường đại học, công ty luật, cơ quan, doanh nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.