HƯỚNG DẪN DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ NGÀY 15/10/2021 THEO THÔNG TƯ 11/2021/TT-BXD

Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD có hiệu lưc từ ngày 15/10/2021 về xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dự toán xây dựng công trình được xác định theo quy định, bao gồm: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí đầu tư xây dựng; Chi phí khác; và Chi phí dự phòng.

Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định, bao gồm: Chi phí trực tiếp; Chi phí gián tiếp; Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước; Thuế giá trị gia tăng.

Chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình bao gồm:

– Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo khối lượng, số lượng, chủng loại và giá mua.

+ Khối lượng, số lượng, chủng loại được xác định từ thiết kế triển khai, sau thiết kế cơ sở và doanh mục thiết bị trong dự án duyệt;

+ Giá mua được xác định phù hợp với giá thị trường trên cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc được nhà cung cấp, nhà sản xuất báo giá; hoặc giá của các thiết bị tương tự được quy đổi phù hợp với cùng thời điểm.

– Chi phí gia công chế tạo thiết bị xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng và đơn giá cần gia công chế tạo; hoặc trên cổng thông tin trong dữ liệu quốc gia của cơ quan có thẩm quyền; hoặc do nhà cung cấp, sản xuất báo giá; hoặc giá gia công, chế tạo thiết bị tương tự được quy đổi phù hợp vào thời điểm tính toán.

– Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có); chi phí bản quyền phần mềm đối với công trình thiết bị công nghệ (nếu có); chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ (nếu có); phí vận chuyển; bảo hiểm; thuế và các loại phí khác được xác định bằng dự toán hoặc căn cứ quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

– Chi phí lắp đặt thiết bị xác định bằng dự toán như đối với dự toán chi phí xây dựng.

– Chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật (nếu có) xác định bằng dự toán phù hợp nội dung công việc thực hiện.

Chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm đã tính toán trong tổng mức đầu tư xây dựng; hoặc bằng dự toán phù hợp với chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư thì đươc duyệt.

Chi phí xây dựng đầu tư trong dự toán xây dựng công trình không bao gồm các chi phí tư vấn tính chung cho cả dự án được xác định theo quy định pháp luật.

Chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình cụ thể như sau:

– Chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình được xác định trên cở sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; hoặc xác định bằng dự toán; hoặc theo giá trị hợp đồng đã ký phù hợp với quy định; hoặc được dự tính trong dự toán xây dựng công trình phù hợp với tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt nếu chưa đủ cơ sở để xác định.

– Các chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường; chi phí lắp đặt, tháo dỡ trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các loại thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự, nếu không tính chung cho cả dự án thì được dự tính trong chi phí khác. Các chi phí được xác định bằng dự toán phù hợp với thiết kế, biện pháp thi công xây dựng và điều kiện đặc thù của công trình.

Tuy nhiên các chi phí khác này không bao gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí rà phá bom mìn, vật nổ; chi phí kiểm toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ, áp dụng, sử dụng vật liệu mới liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải dây chuyền công nghệ, sản xuất theo quy trình trước khi bàn giao; chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng; các khoản thuế tài nguyên, các khoản phí, lệ phí và một số khoản mục chi phí khác có liên quan tính chung cho cả dự án.

Chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình được xác định cụ thể như sau:

– Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

– Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian, tiến độ dự kiến thực hiện công trình (tính bằng quý, năm) và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

Tổng hợp tổng dự toán quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 10 được lập theo hướng dẫn tại mục 3 Phụ lục II Thông tư 11. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 10 và phương pháp hướng dẫn tại mục 4 Phụ lục II Thông tư 11.

Thông tư 11/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

#legalupdate #capnhatvanbanphaply #cilaf

————————-

Nếu còn thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CILAF & PARTNERS

Address: Số 13 đường số 3, Khu Tái định cư Thới Nhựt 2, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Phone:0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *