Lao động

Pháp luật về lao động được xem là lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm không chỉ đối với người lao động, người sử dụng lao động mà còn với cả xã hội. Khi quản trị lao động cần sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa doanh nghiệp, văn hóa vùng miền cùng với việc vận dụng pháp luật nhằm mục tiêu xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, tránh các mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có giữa người lao động và người sử dụng lao động; tránh những rủi ro pháp lý do không tuân thủ định pháp luật trong quản lý, sử dụng lao động. luật sư chúng tôi cũng là những chuyên gia giải quyết tranh chấp lao động, đã và đang giúp nhiều khách hàng đạt được phán quyết có lợi từ tòa án có thẩm quyền. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

Tuyển dụng

– Điều kiện và điều khoản tuyển dụng;

– Ký kết hợp đồng lao động và hợp đồng liên quan đến lao động.

Quản lý lao động

– Tư vấn, xây dựng các quy định quản lý lao động;

– Tư vấn, xây dựng chính lương thưởng, đãi ngộ;

– Tư vấn pháp lý về quản lý nhân sự.

Phúc lợi, an sinh

– Tư vấn, thực hiện tục bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn nghề nghiệp;

– Tư vấn xây dựng chương trình phúc lợi đối với người lao động.

Chấm dứt hợp đồng lao động

– Tư vấn pháp lý về chấm dứt hợp đồng lao động;

– Tư vấn pháp lý kỷ luật lao động;

– Tư vấn pháp lý thủ tục sa thải;

– Tư vấn pháp lý trách nhiệm vật chất.

Tranh chấp liên quan đến lao động

– Tư vấn, đại diện tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công;

– Tư vấn, đại diện tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến lao động như đào tạo, bảo mật thông tin, cạnh tranh, học việc, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Lao động có yếu tố nước ngoài

– Tư vấn, thực hiện thủ tục xin phép đối với người nước ngoài lại việc tại Việt Nam;

– Tư vấn, thực hiện thủ tục xin phép đưa lao động ra nước ngoài làm việc.