Luật sư Đinh Thị Bích Ngọc

Luật sư Đinh Thị Bích Ngọc

Email: ngoc.dtb.cilaf@gmail.com

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

 

ThS Đinh Thị Bích Ngọc

Ths Ngọc là Luật sư chuyên tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là tư vấn pháp lý nội bộ cho doanh nghiệp niêm yết.

ThS Ngọc có nhiều kinh nghiệm tư vấn thường xuyên, tư vấn pháp lý nội bộ, thành lập, giải thể doanh nghiệp, xin các giấy phép hoạt động, hợp đồng, mua bán, sáp nhập và các vấn đề khác liên quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ThS. cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh lực tranh tụng, quản tài viên, thẩm định giá.

Thành viên các tổ chức

 • Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 • Liên Đoàn luật sư Việt Nam
 • BCN Câu lạc bộ Luật sư trẻ TP. Cần Thơ
 • Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

Đào tạo

 • Thạc sĩ Luật Kinh Tế – CTU, Việt Nam
 • Cử nhân Luật (LL.B) – CTU, Việt Nam
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh – CTU, Việt Nam
 • Chứng chỉ Đấu giá viên
 • Chứng chỉ Quản Tài viên

Lĩnh vực hành nghề

 • Doanh nghiệp
 • Đầu tư
 • Lao động
 • Hành chính
 • Hợp đồng
 • Sở hữu trí tuệ
 • Giải quyết tranh chấp

Tư vấn chuyên ngành

 • Thủ tục đầu tư, tổ chức doanh nghiệp
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Hành chính
 • Tranh tụng