Luật sư Dương Thị Bích Ngọc

Dương Thị Bích Ngọc

Luật sư Thành viên

E-mail: ngoc.dtb@cilaf.vn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

.

Luật sư Dương Thị Bích Ngọc

Là luật sư thành viên và đồng sáng lập Cilaf& Partners, chuyên viên tư vấn về các lĩnh vực tài chính ngân hàng, doanh nghiệp, đầu tư và hợp đồng thương mại. Bà có hơn 3 năm kinh nghiệm về thị trường bất động sản, hơn 9 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý doanh nghiệp và hơn 15 năm phụ trách công việc pháp lý chứng từ, quản lý tài sản ở các ngân hàng hàng đầu tại Việt nam (ACB và HDBank). Bà đã từng tham gia tư vấn về các lĩnh vực doanh nghiệp, tranh chấp lao động, đất đai, hôn nhân gia đình, lĩnh vực ngân hàng như chuyển tiền trong và ngoài nước, hợp đồng vay, hợp đồng tiền gửi…

Thành viên các tổ chức

 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ
 • Trung tâm trọng tài Thương mại phía Nam

Đào tạo

 • Cử nhân Luật (LL.B) – CTU, Việt Nam
 • Cử nhân Anh ngữ – Đại học KHXH&NV TP.HCM

Lĩnh vực hành nghề

 • Lao động
 • Bất động sản
 • Thương mại
 • Giải quyết tranh chấp lao động, đất đai, thương mại…

Tư vấn chuyên ngành

 • Tài chính, Ngân hàng
 • Bất động sản
 • Hợp đồng thương mại