Th.s Nguyễn Văn Tố Hữu

Th.s Nguyễn Văn Tố Hữu

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

ThS. Nguyễn Văn Tố Hữu

Ông là chuyên gia của Cilaf & Partners, chuyên về lĩnh vực lao động và đã có hơn 5 năm kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp và tư vấn pháp lý trong lĩnh vực Dược phẩm và Thuốc lá

Hiện Th.s Hữu là Giảng viên Luật tại Trường Đại học Kiên Giang.

Đào tạo

  • Thạc sỹ Luật học – Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Cử nhân Luật – CTU, Việt Nam

Tư vấn chuyên ngành

  • Lao động
  • Doanh nghiệp