Tin pháp luật

CÁC VĂN BẢN VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HẾT HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2022

Kể từ ngày 01/7/2022 các văn bản về hóa đơn, chứng từ sau đây sẽ hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/TT-BTC.

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH TỪ NGÀY 01/7/2022

Hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/7/2022 theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và được hướng đẫn tại Thông tư 78/2021/TT-BTC. Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) kể từ ngày 01/7/2022 gồm các trường hợp:

Đọc thêm

NGHỊ ĐỊNH 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử. Theo đó, về thông tin hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng có những quy định mới như sau:

Đọc thêm

THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Thông tư 80/2021/TT-BTC đã ban hành các mẫu biểu hồ sơ khai thuế được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu kể từ ngày 01/01/2022. Việc khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu của Thông tư này.

Đọc thêm

CÔNG BỐ 05 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 1

Ngày 01/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1676/QĐ-BTC công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1. Quyết định này nhằm thực hiện kế hoạch nêu trong Quyết định số 1299/QĐ-BTC  ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Đọc thêm

BẢN ÁN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DO COVID-19

Trong các ngày 28 tháng 01 năm 2021 và ngày 01 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Bến Cát, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 20/2020/TLST-LĐ ngày 13 tháng 10 năm 2020 về: “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2021/QĐXXST-LĐ ngày 13 tháng 01 năm 2021.

Đọc thêm

MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHTN, BHYT TỪ NGÀY 01/10/2021

Ngày 24/9/2021, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP  về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ BHTN. Theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN, quỹ BHTN sẽ được giảm. Cụ thể:

Từ ngày 01/10/2021 – 30/6/2022:

  • Đối với người lao động Việt Nam

Đọc thêm

 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/2021/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với đó, ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng Covid-19. Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022, hướng dẫn thực hiện triển khai hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Đọc thêm

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NGƯỜI CÓ NHÀ ĐẤT NÊN BIẾT

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai (có hiệu lực từ 01/9/2021) cập nhật 05 quy định mới về chuyển mục đích sử đụng đất, về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đọc thêm

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ngày 31/8/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng.

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ NGÀY 15/10/2021 THEO THÔNG TƯ 11/2021/TT-BXD

Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD có hiệu lưc từ ngày 15/10/2021 về xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dự toán xây dựng công trình được xác định theo quy định, bao gồm: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí đầu tư xây dựng; Chi phí khác; và Chi phí dự phòng.

Đọc thêm

CẬP NHẬT NGHỊ ĐỊNH 80/2021 HƯỚNG DẪN LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Nghị định 80/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26/8/2021 có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, thay thế cho Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017.

Đọc thêm

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN

Ngày 06/9/2021, Bảo hiểm xã hội ban hành Công văn 2802/BHXH-CSXH về thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. 

Đọc thêm

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH TRONG TÌNH HÌNH COVID-19

Ngày 09/9/2021, Chính phủ ban hành nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong thời đại COVID-19 trong đó có hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đọc thêm

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 06/2021 – VỀ THUẾ

Công ty Luật CILAF & PARTNERS với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ, xin gửi đến Quý Khách hàng một số nội dung tổng hợp các điểm đáng chú ý của pháp luật về Thuế đối với cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh từ ngày 01/8/2021.

Đọc thêm

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 06/2021

CILAF & PARTNERS với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ, xin gửi đến Quý Khách hàng bản tin pháp luật tháng 6 năm 2021 với nội dung tổng hợp liên quan một số chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đặc biệt là một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong giai đoạn bùng phát dịch Covid.

Đọc thêm

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 05/2021

CILAF & PARTNERS với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ, xin gửi đến Quý Khách hàng bản tin pháp luật tháng 05/2021 với nội dung tổng hợp một số chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu lực trong thời gian sắp tới.

Đọc thêm

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2021

CILAF & PARTNERS với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ, xin gửi đến Quý Khách hàng bản tin pháp luật tháng 04/2021 với nội dung tổng hợp một số chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu lực trong thời gian sắp tới.

Đọc thêm

Xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp

Quy chế quản lý nội bộ trong doanh nghiệp là văn bản nội bộ do doanh nghiệp ban hành để điều chỉnh các quan hệ đối nội trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đọc thêm

Công văn 271/TCT-TTKT giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó, so với quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì các bên có quan hệ liên kết được bổ sung đối tượng như sau:

Đọc thêm

Bản tin pháp luật Cilaf tháng 11/2020 – Một số điểm mới của pháp luật về Thuế và Hóa đơn

CILAF & PARTNERS  với mong muốn được đồng hành và hỗ trợ, xin gửi đến Quý Khách hàng bản tin pháp luật tháng 11/2020 với các nội dung pháp lý xoay quanh những điểm mới của pháp luật Thuế và hóa đơn….

Đọc thêm

Bản tin pháp luật Cilaf tháng 10/2020

Nhằm giúp Quý Khách hàng cập nhật các điểm tin pháp luật mới nhất liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận hành của Doanh nghiệp, CILAF & PARTNERS xin gửi đến Quý Khách hàng bản tin pháp luật tháng 10/2020 với các nội dung pháp lý xoay quanh các ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp, về xử phạt vi phạm hành chính và Thuế……

Đọc thêm

Upload Image...