TIN TỨC

TIN PHÁP LUẬT

      Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ ngày 01/10/2021

Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 

 

Hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

 

 

Những quy định mới người có nhà đất nên biết

 

 

Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

 

Hướng dẫn dự toán công trinh xây dựng từ ngày 15/10/2021 theo Thông tư 11/2021/TT-BXD

 

 

Cập nhật Nghị định 80/2021 hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

 

Giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội sau khi doanh nghiệp phá sản

 

 

Chính sách hỗ trợ về tài chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong tình hình COVID-19

 

 

Bản tin pháp luật tháng 06/2021 – Về Thuế

 

 

Bản tin pháp luật tháng 06/2021

 

 

 

Bản tin pháp luật tháng 05/2021

 

 

 

Bản tin Pháp luật tháng – 04/2021

 

 

Xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp

 

 

Công văn 271/TCT-TTKT giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP

 

 

Bản tin pháp luật Cilaf tháng 11/2020 – Một số điểm mới của pháp luật về Thuế và Hóa đơn

 

Bản tin pháp luật Cilaf tháng 10/2020

 

Bản tin pháp luật Cilaf tháng 9/2020 – Những điểm mới nổi bật của Luật Đầu tư mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

 

   Bản tin pháp luật doanh nghiệp Cilaf tháng 8/2020

    Bản tin pháp luật doanh nghiệp Cilaf tháng 7/2020

Bản tin Pháp luật về thuế Cilaf số 2 tháng 6/2020

 

ban tin phap luat thang 6

Bản tin pháp luật Cilaf tháng 6/2020 – Một trong những điểm mới nổi bật được quy định tại Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVFTA ngày 06/08/2020

Bản tin pháp luật Cilaf tháng 5/2020