Tọa đàm vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, tại TP. Cần Thơ, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Tọa đàm vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững”, với chủ đề: “Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu nông, thủy sản”.

Tại buổi tọa đàm, Luật sư Võ Hoàng Tâm đã chia sẽ những quy định pháp lý làm cơ sở để ký các hợp đồng thương mại quốc tế cũng như những điều nên tránh khi đàm phán, ký kết hợp đồng, cơ chế giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài cũng như nêu những biện pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý khi đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với đối tác nước ngoài.

Xem chi tiết: https://baophapluat.vn/kinh-te/ho-tro-phap-ly-doanh-nghiep-trong-xuat-nhap-khau-nong-thuy-san-467281.html