Thương mại dịch vụ

2108 lượt xem

​​​​​a) Thương mại dịch vụ

Mục tiêu của doanh nghiệp là tiến hành các hoạt động thương mại nhằm mục đích lợi nhuận bao gồm các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại. Xoay quanh các hoạt động về thương mại, Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý:

- Tư vấn pháp lý liên quan đến các hoạt động thương mại của doanh nghiệp; đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm.

- Tư vấn, thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại.

- Tư vấn pháp lý, thực hiện thủ tục xin các giấy phép trong các lĩnh vực gia công, phân phối, bán lẻ, cung cấp dịch vụ, thương mại. Đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

b) Cạnh tranh

Khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp thường gặp phải vấn đề pháp lý về cạnh tranh mà đôi lúc chưa nhận dạng được hành vi vi phạm như tập trung kinh tế, hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

- Tuân thủ việc mua bán, sáp nhâp và liên doanh, tập trung kinh tế;

- Xem xét các tài liệu xúc tiến thương mại;

- Các điều tra của Cục Quản lý Cạnh tranh Việt Nam;

- Cáo buộc và khiếu nại hành vi chống cạnh tranh.

​​​​​​​​​​​​​​c) Thuế

Pháp luật về thuế là lĩnh vực phức tạp vì sự đa dạng các sắc thuế, cách tính thuế, ưu đãi thuế và thường được thay đổi, cập nhật liên tục. Do đó, Khách Hàng đôi lúc không tuân thủ dẫn đến những rủi ro về thuế cho các năm tiếp theo, gây tổn thất cho Khách hàng. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

- ​​​​​​​Tư vấn pháp luật về thuế trong hoạt động doanh nghiệp;

- Đại diện khách hàng trong các cuộc tranh chấp, điều tra hoặc thanh kiểm tra thuế;

- Sáp nhập, mua lại và cấu trúc doanh nghiệp.