NHÂN SỰ

VÕ HOÀNG TÂM

Luật sư điều hành

TS. TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG

Cố vấn – Chuyên gia

Th.s NGUYỄN VĂN TỐ HỮU

Cố vấn – Chuyên gia

PHAN VŨ TRỤ

Luật sư cộng sự

Th.s ĐINH THỊ BÍCH NGỌC

Luật sư cộng sự

TẠI SAO NÊN CHỌN CILAF & PARTNERS

KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC