Dịch vụ cung cấp
Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp
2534 lượt xem

Hiện nay, khuông khổ pháp lý Việt Nam đang phát triển và hội nhập quốc tế cao, điều chỉnh toàn bộ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Việc nắm bắt cũng như vận dụng vào thực tế trong hoạt động của doanh nghiệp đôi lúc chưa tuân thủ cũng như gặp phải những rủi ro khi tham gia vào các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Từ đó, các doanh nghiệp kỳ vọng có độ ngũ tham vấn pháp lý chuyên nghiệp vừa đáp ứng về mặt hạn chế rủi ro, tiết kiệm chi phí để hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho hoạt động của mình.

Xem chi tiết
Đại diện ngoài tố tụng
2454 lượt xem

Đại diện ngoài tố tụng của luật sư là một hoạt động trong hành nghề của luật sư giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi thực hiện các hoạt động, giao dịch dân sự và khi làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem chi tiết
Tham gia tố tụng
2529 lượt xem

Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, Cilaf & Partners có cung cấp dịch vụ pháp lý tham gia tố tụng với các hoạt động như sau:

Xem chi tiết
Thương mại dịch vụ
2332 lượt xem

Mục tiêu của doanh nghiệp là tiến hành các hoạt động thương mại nhằm mục đích lợi nhuận bao gồm các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại.

Xem chi tiết
Mua bán, sáp nhập
2525 lượt xem

Mua lại và Sáp nhập (Merger and Acquisitions) là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó. M&A là hoạt động không còn xa lạ đối với các nhà đầu tư hiện nay, đặc biệt là khi Việt Nam đã và đang tham gia các Hiệp định thương mại.

Xem chi tiết
Đầu tư
2961 lượt xem

Để gia nhập thị trường, nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh thông qua việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh dưới các hình thức thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Xem chi tiết
Lao động
2573 lượt xem

Pháp luật về lao động được xem là lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm không chỉ đối với người lao động, người sử dụng lao động mà còn với cả xã hội. Khi quản trị lao động cần sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa doanh nghiệp, văn hóa vùng miền cùng với việc vận dụng pháp luật nhằm mục tiêu xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, tránh các mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có giữa người lao động và người sử dụng lao động; tránh những rủi ro pháp lý do không tuân thủ định pháp luật trong quản lý, sử dụng lao động. Luật sư chúng tôi cũng là những chuyên gia giải quyết tranh chấp lao động, đã và đang giúp nhiều khách hàng đạt được phán quyết có lợi từ tòa án có thẩm quyền.

Xem chi tiết
Doanh nghiệp
2862 lượt xem

Hàng ngày, doanh nghiệp còn phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý, đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý hiện hữu và tìm ẩn. Với định hướng phát triển sâu rộng về lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Cilaf&Partners và đội ngũ Luật sư cộng sự tự tin mang đến những dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Sở hữu trí tuệ
2349 lượt xem

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô cũng quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt khi pháp luật Việt Nam đang có những thay đổi đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế. Do đó đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu hữu trí tuệ, hạn chế tranh chấp, cũng như bảo vệ tài sản quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Hợp đồng
2608 lượt xem

Hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp đều dựa trên cơ sở hợp đồng. Thuật ngữ có câu “Bút sa gà chết” và Hợp đồng được xem là luật chơi do các bên tự thỏa thuận và thiết lập với nhau trên cơ sở tuân thủ pháp luật, đặc biệt những giao dịch có yếu tố nước ngoài. Các bên cần phải nắm vững nội dung, hình thức, trình tự ký kết, những điều kiện có hiệu lực của hợp đồng cũng như những điều cần tránh khi đàm phán, ký kết hợp đồng để hạn chế hoặc tránh các rủi ro, tổn thất cho mình.

Xem chi tiết