Bất động sản

2173 lượt xem

Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực kinh doanh thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm bởi khả năng sinh lợi của lĩnh vực này. Cilaf & Partners sẽ hỗ trợ khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm và không giới hạn việc:

1. Dự án đầu tư bất động sản:

a) Tư vấn, thực hiện thủ tục xin chủ trương, các giấy phép dự án đầu tư bất động sản:

- Tư vấn trình tự, thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư.

- Tư vấn, thực hiện các thủ tục xin giấy phép liên quan.

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị hồ sơ.

- Đại diện cho Khách hàng nộp và nhận kết quả.

b) Tư vấn, thực hiện thủ tục xin chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản:

- Tư vấn trình tự, thủ thục xin chuyển nhượng dự án đầu tư.

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của dự án đầu tư.

- Hỗ trợ Khách hàng chuẩn bị hồ sơ.

- Đại diện cho Khách hàng nộp và nhận kết quả.

c) Thuế dự án bất động sản:

- Tư vấn chung về quy định của pháp luật về thuế, chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến hoạt động đầu tư dự án bất động sản.

- Thông báo cho Khách hàng số thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế.

- Tư vấn, đại diện cho Khách hàng làm việc với cơ quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Các công việc có liên quan đến thuế khác tuỳ vào thực tế hồ sơ của Khách hàng hoặc yêu cầu của Khách hàng.

2. Bất động sản

a) Tư vấn, thực hiện liên quan đến bất động sản như soạn thảo hợp đồng liên quan:

- Tư vấn pháp lý liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, phát triển, sở hữu, quản lý và hành bất động sản.

- Tư vấn, thực hiện việc soạn thảo và đàm phán các tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng đất đai nhà ở, thuê đất, mua bán đất, thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh…

- Thẩm định hồ sơ pháp lý liên quan đến bất động sản của Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tư vấn, thực hiện các thủ tục xin thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tặng cho, chuyển nhượng, trao đổi, cho thuê, cho mượn, thừa kế, thế chấp bất động sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, xin các chấp thuận và giấy phép từ cơ quan nhà nước có liên quan.

- Tư vấn, thực hiện thủ tục công chứng và đăng ký bất động sản.

- Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến bất động sản.

- Tư vấn các hoạt động kinh doanh bất động sản khác.

b) Thuế bất động sản:

- Tư vấn chung về quy định của pháp luật về thuế, chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến bất động sản.

- Thông báo cho Khách hàng số thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế.

- Tư vấn, đại diện cho Khách hàng làm việc với cơ quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Các công việc có liên quan đến thuế khác tuỳ vào thực tế hồ sơ của Khách hàng hoặc yêu cầu của Khách hàng.

3. Cơ sở hạ tầng

a) Tư vấn, thực hiện xin các giấy phép thành lập doanh nghiệp dự án:

- Tư vấn điều kiện chủ thể thành lập doanh nghiệp nhà đầu tư trong nước và/hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn ngành nghề kinh doanh, loại hình khi thành lập doanh nghiệp.

- Tư vấn trình tự, thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp.

- Tư vấn, soạn thảo, rà soát hồ sơ khi tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp.

- Hỗ trợ, đại diện Khách hàng soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục thành lập.

b) Tư vấn, soạn thảo hợp đồng đối tác công tư:

- Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan hợp đồng đối tác công tư.

- Thu thập thông tin, tra cứu, kiểm tra và đánh giá các thông tin và hồ sơ được Khách hàng cung cấp.

- Tư vấn, hỗ trợ, soạn thảo các loại hợp đồng.

c) Tư vấn pháp luật đấu thầu dự án:

- Tư vấn, hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật, quy định của pháp luật có liên quan về điều kiện trở thành nhà thầu, các trường hợp áp dụng bảo đảm dự thầu, thời điểm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu, các trường hợp huỷ thầu,….

- Tư vấn, hỗ trợ lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: tư vấn chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ pháp lý, thẩm định hồ sơ, lập kế hoạch tổ chức đấu thầu,…

- Tư vấn, hỗ trợ lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: tư vấn chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, tư vấn nhà thầu đàm phán với đối tác tham gia đấu thầu, nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất,…

- Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng trong đấu thầu: tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng, chuẩn bị/ hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tư vấn điều kiện ký kết hợp đồng,….

- Tư vấn xử lý các tình huống trong đấu thầu: tư vấn xử lý các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu, tư vấn giải quyết tranh chấp giữa nhà thầu và đối tác trong hợp đồng liên danh dự thầu,…

c) Thuế dự án:

- Tư vấn chung về quy định của pháp luật về thuế, chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến dự án.

- Thông báo cho Khách hàng số thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế.

- Tư vấn, đại diện cho Khách hàng làm việc với cơ quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Các công việc có liên quan đến thuế khác tuỳ vào thực tế hồ sơ của Khách hàng hoặc yêu cầu của Khách hàng.