Đại diện ngoài tố tụng

2404 lượt xem

Đại diện ngoài tố tụng của luật sư là một hoạt động trong hành nghề của luật sư giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi thực hiện các hoạt động, giao dịch dân sự và khi làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cialf & Partners cung cấp dịch vụ đại diện ngoài tố tụng trên các lĩnh vực bao gồm: dân sự, lao động, kinh doanh-thương mại, hành chính,…