Hợp đồng

2753 lượt xem

Hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp đều dựa trên cơ sở hợp đồng. Thuật ngữ có câu “Bút sa gà chết” và Hợp đồng được xem là luật chơi do các bên tự thỏa thuận và thiết lập với nhau trên cơ sở tuân thủ pháp luật, đặc biệt những giao dịch có yếu tố nước ngoài. Các bên cần phải nắm vững nội dung, hình thức, trình tự ký kết, những điều kiện có hiệu lực của hợp đồng cũng như những điều cần tránh khi đàm phán, ký kết hợp đồng để hạn chế hoặc tránh các rủi ro, tổn thất cho mình. Đến với Cilaf & Partners, Khách Hàng sẽ được cung cấp các dịch vụ pháp lý như sau:

  1. a. Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng hợp đồng với đối tác trong và ngoài nước trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại quốc tế
  2. b. vấn, soạn thảo mẫu hợp đồng trong các lĩnh vực thương mại liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày.
  3. c. Tư vấn, soạn thảo, soát xét hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại, đầu tư trong và ngoài nước như: đại lý, mua bán, nhượng quyền, hợp tác kinh doanh,… 
  4. d. Tư vấn quản lý, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng.