Tin pháp luật
Quy định mới về Công ty quản lý tài sản ( VAMC ) thực hiện mua nợ xấu theo giá thị trường từ ngày 1/7/2024
28 lượt xem

Cụ thể ngày 16 tháng 5 năm 2024, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 03/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Xem chi tiết
Những quy định nổi bật về Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
44 lượt xem

Ngày 15/5/2024, Chính Phủ ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Xem chi tiết
Mua bán vàng phải xuất hóa đơn điện tử
40 lượt xem

Ngày 15/05/2024, Văn phòng Chính phủ đã đưa ra Thông báo 221/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Xem chi tiết
Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở an toàn thực phẩm
31 lượt xem

Ngày 30/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 31/2023/TT-BYT quy định thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 15/02/2024. Văn bản này quy định chi tiết cho Điều 35 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2018) với những nội dung sau:

Xem chi tiết
Những quy định nổi bật về Nghị định 55/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
66 lượt xem

Ngày 01 tháng 4 năm 2024, Chính Phủ ban hành Nghị định 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Với một số nội dung nổi bật như sau:

Xem chi tiết
Trường hợp tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú phát sinh thu nhập tiền lương, tiền công trên lãnh thổ Việt Nam
52 lượt xem

Cơ sở pháp lý: Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hoà Xing-ga-po về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập (“Hiệp định”); Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung 2012, 2014 (“Luật Thuế thu nhập cá nhân”); Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Xem chi tiết
Những quy định mới về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới mà người dân cần lưu ý
53 lượt xem

Chính phủ vừa qua vừa ban hành Nghị định 34/2024/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa. Một số nội dung mới được cập nhật của Nghị định 34/2024/NĐ-CP như sau:

Xem chi tiết
Sửa đổi quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc mà thương nhân xuất, nhập khẩu nên biết
104 lượt xem

Ngày 27/3/2024, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2024/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc. Trong đó, có những sự thay đổi quan trọng như sau:

Xem chi tiết
Giao dịch đặc thù trong Luật bảo vệ người tiêu dùng 2023
89 lượt xem

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 gồm 07 Chương, 80 Điều quy định về nguyên tắc, chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng. Đặc biệt, Luật đã dành Chương III quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng giao dịch đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong các giao dịch trong giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp.

Xem chi tiết
Bản tin pháp lý - Tháng 3/2024
173 lượt xem

Nhằm hỗ trợ Quý Công ty trong việc cập nhật các văn bản pháp lý mới liên quan đến hoạt động kinh doanh, CILAF xin gửi đến Quý Công ty Bản tin pháp lý - Tháng 3/2024.

Xem chi tiết