Tin pháp luật
Quy định thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất mới nhất
57 lượt xem

Ngày 28-5, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022. Theo đó, việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất được quy định như sau.

Xem chi tiết
Cập nhật mới nhất về mức lương tối thiểu vùng
50 lượt xem

Lương tối thiểu vùng năm 2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP được ban hành ngày 12/6/2022 là bao nhiêu?

Xem chi tiết
Hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với khoản vay của doanh nghiệp
60 lượt xem

Ngày 20/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về việc hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Xem chi tiết
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
84 lượt xem

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ, CILAF& PARTNERS trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Quý Doanh nghiệp một vấn đề của Doanh nghiệp trong tháng 5/2022, cụ thể như sau:

Xem chi tiết
05 quy định nổi bật về lao động - Doanh nghiệp cần lưu ý
258 lượt xem

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ, CILAF & PARTNERS trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Quý Doanh nghiệp 05 quy định nổi bật về lao động – Doanh nghiệp cần lưu ý

Xem chi tiết
Hướng dẫn mới nhất về giảm thuế GTGT của Bộ Tài Chính
186 lượt xem

Để đảm bảo thực hiện thống nhất Nghị định 15/2022/NĐ-CP, ngày 23/3/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2688/BTC-TCT về việc thuế GTGT tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Xem chi tiết
Một số chính sách mới về đất đai, bất động sản
144 lượt xem

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ, CILAF & PARTNERS trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Quý Doanh nghiệp một số chính sách mới về đất đai, bất động sản trong tháng 3/2022, cụ thể như sau:

Xem chi tiết
Thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội năm 2022
193 lượt xem

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là một trong những thủ tục mà NSDLĐ phải thực hiện cho NLĐ khi hai bên chấm dứt HĐLĐ. Sau đây là trình tự, thủ tục chốt sổ BHXH.

Xem chi tiết
Các công ty đại chúng lưu ý về tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2022
223 lượt xem

Qua công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho thấy rất nhiều Công ty đại chúng còn chưa thực hiện đúng các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Xem chi tiết
04 điểm mới về kinh doanh bất động sản kể từ ngày 01/3/2022
232 lượt xem

Ngày 06/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và sẽ có hiệu lực kể từ 01/3/2022, thay thế cho Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

Xem chi tiết