Mua bán, sáp nhập

2686 lượt xem

Mua lại và Sáp nhập (Merger and Acquisitions) là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó. M&A là hoạt động không còn xa lạ đối với các nhà đầu tư hiện nay, đặc biệt là khi Việt Nam đã và đang tham gia các Hiệp định thương mại. Điều này đã tạo nên làng sóng Mua bán & Sáp nhập của các nhà đầu tư, không chỉ đối với nhà đầu tư trong nước mà các nhà đầu tư nước ngoài.

Đội ngũ Luật sư Cilaf & Partners đặc biệt chú trọng đến khía cạnh pháp lý và quản trị rủi ro về pháp lý của hoạt động M&A, từ đó có thể đưa ra những phương án, giải pháp phù hợp và hiệu quả:

- Tư vấn các quy định pháp luật và chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực;

- Hỗ trợ thẩm định pháp lý (Due Diligence) và thẩm định rủi ro của doanh nghiệp (về tài sản, thị trường, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, v.v...);

- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng mua bán, sáp nhập và các hợp đồng liên quan;

- Hỗ trợ và tư vấn pháp lý trong quá trình đàm phán;

- Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xin các giấy phép, phê chuẩn và phê duyệt cần thiết;

- Khai báo cạnh tranh khi sáp nhập.