Lao động

2716 lượt xem

Pháp luật về lao động được xem là lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm không chỉ đối với người lao động, người sử dụng lao động mà còn với cả xã hội. Khi quản trị lao động cần sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa doanh nghiệp, văn hóa vùng miền cùng với việc vận dụng pháp luật nhằm mục tiêu xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, tránh các mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có giữa người lao động và người sử dụng lao động; tránh những rủi ro pháp lý do không tuân thủ định pháp luật trong quản lý, sử dụng lao động. Luật sư chúng tôi cũng là những chuyên gia giải quyết tranh chấp lao động, đã và đang giúp nhiều khách hàng đạt được phán quyết có lợi từ tòa án có thẩm quyền. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

- Tư vấn về điều kiện và điều khoản tuyển dụng;

- Tư vấn ký kết hợp đồng lao đông và hợp đồng liên quan đến lao động;

- Soạn thảo hoặc rà soát và đăng ký/ đăng ký lại nội quy lao động và/ hoặc thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp;

- Rà soát và soạn thảo các mẫu hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc và các thỏa thuận, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động của doanh nghiệp;

- Tư vấn, thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tai nạn nghề nghiệp, xây dựng chương trình phúc lợi đối với người lao động;

- Xin giấy phép lao động và thị thực cho người lao động nước ngoài;

- Xin thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài;

- Tư vấn, đại diện tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến lao động như đào tạo, bảo mật thông tin, canh tranh, học việc, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, đình công.