Tái cấu trúc

3019 lượt xem

Tái cấu trúc là hoạt động không thể thiếu trong quá trình hoạt động và phát triển doanh nghiệp. Việc tái cấu trúc doanh nghiệp cần phải đạt hiệu quả, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật, đây là vấn đề quan trọng song song với việc xây dựng kế hoạch cũng như định hướng, chiến lược tái cấu trúc. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

Tái cấu trúc nhân sự

- Giải quyết các vấn đề pháp lý về lao động trong trường hợp xuất hiện lao động dư thừa;

- Tư vấn, đưa ra các phương án để đàm phán lại vấn đề lương thưởng, chế độ cho người lao động đối với những chức danh hoặc vị trí mới;

- Lập bảng mô tả công việc ứng với từng vị trí chức danh;

- Xây dựng, đánh giá bổ sung hệ thống quản lý tổng thể (nội quy, quy định, quy chế, thủ tục, biểu mẫu).

Tái cấu trúc cơ cấu doanh nghiệp

- Tư vấn phương án tái cấu trúc đáp ứng yêu cầu thay đổi của doanh nghiệp;

- Tư vấn, thực hiện các thủ tục chuyển đổi giữa các loại hình doanh nghiệp;

- Tư vấn xây dựng, hoàn chỉnh các văn bản nội bộ: Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ, Quy chế tài chính,…

Tái cấu trúc hệ thống đơn vị phụ thuộc

- Tư vấn pháp lý liên quan đến việc thành lập, giải thể, tạm dừng kinh doanh của các đơn vị phụ thuộc và  đại diện thực hiện thủ tục pháp lý liên quan;

- Tư vấn, thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Công ty con;

- Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

- Tư vấn, thực hiện chuyển Văn phòng đại diện thành Chi nhánh;

- Tư vấn, thực hiện chuyển Chi nhánh thành Công ty con.