Đối tác

876 lượt xem


 DEC là đối tác của Cilaf & Partners, chuyên cung cấp phần mềm quản trị công ty, cung cấp trang thiết bị ngành công nghệ thông tin tại Cần Thơ, HCM và cả nước.
TPTech vừa là khách hàng vừa là đối tác của Cilaf & Partners, chuyên cung cấp phần mềm quản trị các lĩnh vực dịch vụ, phân phối, nông nghiệp như nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện, khách sạn, truy xuất nguồn gốc giống và nghiên cứu phát triển và kinh doanh giống màu, đặc biệt là các loại đậu xanh, đậu nành….chất lượng cao.
Văn phòng công chứng Trần Văn Thanh là đối tác của Cilaf & Partners, chuyên cung cấp dịch vụ công chứng và dịch vụ liên quan.IPEXPERTS VIỆT NAM là đối tác của Cilaf & Partners, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, công nghiệp trên toàn quốc.
KPM là đối tác của Cilaf & Partners, chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, thẩm định tài chính, xác định giá giao dịch theo quy định và theo yêu của khách hàng.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc cơ quan Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ.

Trung tâm là đối tác của Cilaf & Partners, chuyên giới thiệu và hỗ trự cung cấp lao động cho khách hàng.