Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội doanh nghiệp TP. Cần thơ lần thứ V (2022-2027)

837 lượt xem

Ngày 15/4/2022, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ (CBA) tổ chức Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V (2022-2027). Đại hội đã bầu ra 18 thành viên Ban chấp hành, Ban kiểm soát và 1 Cố vấn. Luật sư Võ Hoàng Tâm vinh dự được doanh nghiệp hội viên bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ.

Ban Chấp hành, Ban kiểm soát Hiệp hội Doanh nghiệp Cần Thơ nhiệm kỳ V (2022- 2027)

Thông qua Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V đã tổng kết lại các hoạt động đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua, đồng thời CBA sẽ tổ chức thêm các hoạt động dịch vụ hỗ trợ hội viên, mở rộng hợp tác với các tổ chức hiệp hội trong và ngoài nước, tăng cường hỗ trợ hội viên về pháp lý trong bối cảnh hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới; làm tốt vai trò cầu nối giữa hội viên với cơ quan chức năng trong đối thoại chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Luật sư Võ Hoàng Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ nhiệm kỳ V (2022- 2027)

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ trao huy hiệu cho ông Võ Hoàng Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ.

Xem thêm: https://baocantho.com.vn/dai-hoi-hiep-hoi-doanh-nghiep-tp-can-tho-lan-thu-v-a145806.html