Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đầu tư Nhân Trí Dũng năm 2022

743 lượt xem

Cilaf & Partners xin chúc mừng Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trí Dũng đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022. Cilaf & Partners hân hạnh là đơn vị tư vấn pháp lý và đồng hành cùng Ban tổ chức Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên là sự kiện trọng đại trong năm của tất cả các Công ty cổ phần được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông như kết quả và kế hoạch kinh doanh năm; báo cáo tài chính; báo cáo của Hội đồng quản trị, Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; chi trả cổ tức cho cổ đông; và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, Cilaf & Partners đã tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Nhân Trí Dũng đúng pháp luật, tuân thủ điều lệ.

------------------------

CÔNG TY LUẬT CILAF & PARTNERS

Address: 88 Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Phone: 0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage

Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn