Luật sư Phạm Thị Vỹ Linh

554 lượt xem

Luật sư Cộng sự

Email: linh.ptv@cilaf.vn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh​​​​

Luật sư Linh là luật sư công sự Cilaf & Partners, chuyên tư vấn về các lĩnh vực dân sự, đất đai, thương mại, hôn nhân gia đình. Luật sư Linh có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho các tổ chức tín dụng, tham gia tranh tụng đối với các tranh chấp về hợp đồng thương mại, hôn nhân gia đình, đất đai, thừa kế,... Ngoài ra, Luật sư Linh còn là Quản tài viên, chuyên tư vấn pháp lý về thủ tục phá sản, giải thể, xử lý nợ..

Thành viên các tổ chức

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ

Câu lạc bộ Luật sư trẻ TP. Cần Thơ

Đào tạo

Cử nhân Luật (LL.B) - CTU, Việt Nam

Chứng chỉ Quản Tài viên

Lĩnh vực hành nghề

Đất đai

Thừa kế

Hợp đồng

Hành chính

Hôn nhân gia đình

Tranh tụng

Tư vấn chuyên ngành

Bất động sản;

Hôn nhân gia đình;

Thương mại;

Tài chính - Ngân hàng.