Ths. Đinh Thị Bích Ngọc

2004 lượt xem

Luật sư Cộng sự

Email: ngoc.dtb.cilaf@gmail.com

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Luật sư Ngọc chuyên tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là tư vấn pháp lý nội bộ cho doanh nghiệp niêm yết và bất động sản. Luật sư Ngọc có hơn 5 năm kinh nghiệm phụ trách pháp chế quản trị nội bộ cho của hãng dược hàng đầu VN.

Luật sư Ngọc có năm nhiều kinh nghiệm tư vấn thường xuyên, tư vấn pháp lý nội bộ, thành lập, giải thể doanh nghiệp, xin các giấy phép hoạt động, hợp đồng, mua bán, sáp nhập và các vấn đề khác liên quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Luật sư Ngọc cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh lực tranh tụng, quản tài viên, thẩm định giá.

Thành viên các tổ chức

Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ;

Liên Đoàn luật sư Việt Nam;

BCN Câu lạc bộ Luật sư trẻ TP. Cần Thơ;

Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đào tạo

Thạc sĩ Luật Kinh Tế - CTU, Việt Nam;

Cử nhân Luật (LL.B) - CTU, Việt Nam;

Cử nhân Ngôn ngữ Anh - CTU, Việt Nam;

Chứng chỉ Đấu giá viên;

Chứng chỉ Quản Tài viên.

Lĩnh vực hành nghề

Doanh nghiệp;

Đầu tư;

Lao động;

Hành chính;

Hợp đồng;

Sở hữu trí tuệ;

Giải quyết tranh chấp.

Tư vấn chuyên ngành

Bất động sản;

Đầu tư, tổ chức doanh nghiệp;

Quản trị doanh nghiệp;

Hành chính;

Đại diện ngoài tố tụng;

Tranh tụng.