Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2023

304 lượt xem

Ngày 31/03 hằng năm là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện. Vậy quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là như thế nào? Hồ sơ thủ tục ra sao và những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp?

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Profit tax) là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm: Thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hoặc dịch vụ, các thu nhập khác theo quy định của pháp luật để nhà nước thực hiện điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội, là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước, là công cụ quan trọng để góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

2. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Quyết toán thuế doanh nghiệp là một nghiệp vụ kế toán quan trọng và bắt buộc của tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Theo Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

3. Quy định hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

3.1. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung

Một bộ hồ sơ quyết toán thuế đầy đủ gồm có:
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN.
- Báo cáo tài chính năm quyết toán. Tùy trường hợp, doanh nghiệp cũng có thể báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh.
- phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tùy vào tình hình của doanh nghiệp để lựa chọn phụ lục phù hợp. Cụ thể:
+ Phụ lục theo mẫu 03-1A/TNDN: phản ánh kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ.
+ Phụ lục 03-1B/TNDN: phản ánh kết quả hoạt động của các ngân hàng, tín dụng.
+ Phụ lục 03-1C/TNDN: phản ánh kết quả hoạt động của các công ty chứng khoán hay quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Ngoài ra còn một số phụ lục khác sẽ tương ứng với những trường hợp cụ thể đã được quy định bởi pháp luật.
Lưu ý rằng: riêng đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại nước ngoài thì sẽ cần bổ sung thêm các hồ sơ khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3.2. Đối với với doanh nghiệp có hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 02/TNDN-DK.
– Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-DK.
– Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính tới thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí.

3.3. Đối với các nhà thầu nước ngoài

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03-TNDN.
– Báo cáo tài chính năm.
– Phụ lục kèm theo.
– Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hóa lãnh sự của năm quyết toán.
– Xác nhận về việc ký kết hợp đồng của các bên liên quan.
– Hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định hoặc bản giải trình theo mẫu số 03/TNDN nếu nhà thầu không thể nộp đủ hồ sơ.

4. Cách thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ quyết toàn thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách nộp hồ sơ trực tuyến thông qua website www.thuedietu.gdt.gov.vn.

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Cụ thể là ngày 31/3/2023;
Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.
Lưu ý: Doanh nghiệp có thể được gia hạn ngày nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian doanh nghiệp được gia hạn thêm tối đa là 60 ngày. Để gia hạn thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải làm đơn đề nghị gia hạn trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

————————
Nếu còn thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT CiLAF & PARTNERS
Address: 88 Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Phone: 0706.68.78.68
Mail: contact@cilaf.vn
Website: www.cilaf.vn
Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage
Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners
Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn
Zalo OA: zalo.me/2884625428758109382