Thành lập doanh nghiệp kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy cần những điều kiện gì?

481 lượt xem

Vấn đề này, Luật sư Võ Hoàng Tâm, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Cilaf & Partners, trả lời như sau: 

Về thành lập doanh nghiệp, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 (được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực ngày 1-1-2020) thì tùy theo quy mô, có cùng người khác kinh doanh hay kinh doanh một mình mà có thể chọn một trong các loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân để tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy. Thủ tục thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Ðiều 27, Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tùy theo loại hình doanh nghiệp đăng ký mà hồ sơ đăng ký tương ứng theo quy định tại các điều 20, 21, 22 và 23, Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Về điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại phụ lục 4 Luật Ðầu tư năm 2014 và Phụ lục 4 Luật Ðầu tư năm 2020 (có hiệu lực ngày 1-1-2020). Các điều kiện cụ thể theo quy định tại điều 45 Nghị định 79/2014/NÐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 quy định về điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy, như: người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; có ít nhất 2 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh; có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

Như vậy, để kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy, cần đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện trên theo Luật Phòng cháy chữa cháy. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Hợp danh Cilaf & Partners để được hướng dẫn cụ thể hơn.

P.V (Thực hiện)

 Theo Báo Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thanh-lap-doanh-nghiep-kinh-doanh-thiet-bi-phong-chay-chua-chay-can-nhung-dieu-kien-gi-a129786.html