Quy định mới về danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế

291 lượt xem

Ngày 15/7/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 1421/QĐ-BTC công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Công bố kèm theo Quyết định này bao gồm 01 (một) chế độ báo cáo mới được ban hành; 04 (bốn) chế độ báo cáo thay thế; 03 (ba) chế độ báo cáo bãi bỏ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tài chính (Quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2021). Cụ thể:

1. Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế có thay đổi

2. Chi tiết nội dung chế độ báo cáo định kỳ: 

- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai điện tử & biên lai giấy):

+ Đối tượng thực hiện báo cáo: Tổ chức thu phí, lệ phí

+ Cơ quan nhận báo cáo: Cục thuế/ Chi Cục thuế (Nhận qua cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế)

+ Tần suất thực hiện báo cáo: Theo quý

+ Văn bản quy định chế độ báo cáo: NĐ số 123/2020/NĐ-CP

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn:

+ Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế, Hộ, cá nhân kinh doanh.

+ Cơ quan nhận báo cáo: Cục thuế/Chi cục Thuế (Nhận qua cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế)

+ Tần suất thực hiện báo cáo: Theo quý

+ Văn bản quy định chế độ báo cáo: NĐ số 123/2020/NĐ-CP

- Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế: 

+ Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước.

+ Cơ quan nhận báo cáo: Cục thuế/Chi cục Thuế (Nhận qua cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế)

+ Tần suất thực hiện báo cáo: Theo tháng

+ Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021.

- Bảng tổng hợp dữ liệu hoá đơn điện tử gửi cơ quan thuế:

+ Đối tượng thực hiện báo cáo: Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán; điện, nước sạch nếu có thông tin về mà khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng; xăng dầu thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế.

+ Cơ quan nhận báo cáo: Cục thuế/Chi cục Thuế (Nhận qua cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế)

+ Tần suất thực hiện báo cáo: Theo tháng hoặc quý. Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì thực hiện theo ngày.

+ Văn bản quy định chế độ báo cáo: NĐ số 123/2020/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

#legalnews #tintucphaply #cilaf

————————

Nếu còn thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CILAF & PARTNERS

Address: 88 Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Phone: 0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage

Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn

Zalo OA: zalo.me/2884625428758109382