Giảm tiền thuê đất năm 2023 - quy định hỗ trợ Doanh nghiệp và người dân

897 lượt xem

Nhằm giảm bớt những trách nhiệm tài chính cho người dân thì mới đây Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

  1. Các đối tượng được hưởng tiền thuê đất

Căn cứ theo Điều 2 Quyết định 25/2023/QĐ-Ttg thì đối tượng được giảm tiền thuê đất bao gồm: Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (người thuê đất). Ngoài ra, quy định này còn được áp dụng đối với các trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  1. Mức giảm tiền thuê đất

Dựa trên Điều 3 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg mức giảm tiền thuê đất của năm 2023 sẽ là 30% đối với ố tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu). Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

Quyết định này sẽ không áp dụng giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

  1. Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo Điều 4 của Quyết định này (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/3/2024. Người thuê đất nộp hồ sơ sau thời gian này sẽ không được giảm tiền thuê đất.

Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định Khoản 1 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiến thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thi thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Trên là quy định mới của Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2023. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2023. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan cập nhật để kịp thời đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của mình./.

――――――――

Nếu còn thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CiLAF & PARTNERS

Address: 234 Ngô Thì Nhậm, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Phone: 0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage

Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn

Zalo OA: zalo.me/2884625428758109382