Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ

707 lượt xem

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể là trước ngày 05/12/2023. Quá thời hạn này, Sở Lao động sẽ không nhận báo cáo đồng thời tổng hợp làm cơ sở xác nhận tình hình chấp hành pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Hình thức: Báo cáo được lập theo Mẫu số 01/PLI ban hành tại Phụ lục I của Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Báo cáo được nộp trực tuyến thông qua một trong hai địa chỉ gồm:

(i) Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ ), kê khai theo "Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động".

(ii) Nộp trực tuyến cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi người lao động đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội được lập theo Mẫu số 01/PLI ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và phải thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thông qua hình thức trực tuyến tại Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp không thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI như trên và cũng thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao động, định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP, báo cáo được gửi đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Sở LĐ-TB&XH và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; đồng thời báo cáo Sở LĐ-TB&XH và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đến hoạt động cho thuê lại lao động về tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn đó đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại sang địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12.

Trường hợp Người lao động không thực hiện báo cáo thay đổi người lao động theo quy định thì có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo điểm c Khoản 2 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với Người sử dụng lao động là cá nhân từ: 5 – 10 triệu đồng; đối với Người sử dụng lao động là tổ chức từ: 10 – 20 triệu đồng.

――――――――

Nếu còn thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CiLAF & PARTNERS

Address: 234 Ngô Thì Nhậm, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Phone: 0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage

Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn

Zalo OA: zalo.me/2884625428758109382