Điều kiện đăng ký nhãn hiệu độc quyền

299 lượt xem

Gia đình tôi sản xuất bánh kẹo, nay cơ sở của tôi muốn đăng ký nhãn hiệu độc quyền, có được không? Quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ đăng ký được quy định như thế nào?

Hồ Thanh Tâm (quận Ô Môn, TP Cần Thơ)

Vấn đề này, Luật sư Võ Hoàng Tâm, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Cilaf & Partners, trả lời như sau:

Ðể đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm bánh kẹo của gia đình, nhãn hiệu đó cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định như sau:

Về điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Về hồ sơ đăng ký: tài liệu tối thiểu gồm có 2 tờ khai đăng ký nhãn hiệu, 5 mẫu nhãn hiệu, Chứng từ nộp phí, lệ phí và các tài liệu khác (nếu có).

Về quy trình đăng ký: Hồ sơ đăng ký được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 1 tháng.

– Công bố đơn: trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

– Thẩm định nội dung: không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn. Nếu đơn đăng ký đáp ứng được các điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu, ngược lại thì Cục sẽ ra thông báo không cấp.

– Cấp văn bằng bảo hộ: 15 ngày kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng. Sau khi đã nhận được thông báo cấp văn bằng, phải nộp lệ phí cấp và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Như vậy, để nhãn hiệu bánh kẹo của gia đình được đăng ký nhãn hiệu độc quyền thì nhãn hiệu này phải đáp ứng các điều kiện đăng ký bảo hộ và phải được đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

P.V (Thực hiện)

Theo Báo Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-ieu-kien-dang-ky-nhan-hieu-doc-quyen-a129787.html