Thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội năm 2022

194 lượt xem

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là một trong những thủ tục mà NSDLĐ phải thực hiện cho NLĐ khi hai bên chấm dứt HĐLĐ. Sau đây là trình tự, thủ tục chốt sổ BHXH.

Trách nhiệm chốt sổ BHXH

Theo khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định, NSDLĐ có trách nhiệm sau đây:

- Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tời khác nếu NSDLĐ đã giữ của NLĐ.

- Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của NLĐ nếu NLĐ có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do NSDLĐ trả.

Đồng thời, khoản 5 Điều 21 Luật HNXH 2014 cũng quy định, trách nhiệm của NSDLĐ là phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ, xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thực hiện chốt sổ BHXH là trách nhiệm của NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ.

Trình tự, thủ tục chốt sổ BHXH

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, NSDLĐ thực hiện chốt sổ BHXH theo trình tự như sau:

Bước 1: Báo giảm lao động

Trước khi thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH, NSDLĐ cần thực hiện thủ tục bảo giảm lao động.

- Theo Điều 2 Quyết định này, hồ sơ báo giảm lao động gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, BTYT (Mẫu TK1-TS)

+ Tờ khai đơn vị điều chỉnh thông tin BTXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)

+ Danh sách lao động tham gian BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS)

+ Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

+ Thẻ BHYT còn thời gian sử dụng của NLĐ (01 bản/người)

- NSDLĐ gửi hồ sơ báo giam lao động trực tiếp tới cơ quan BHXH nơi NSDLĐ tham gia hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Sau khi báo giảm BHXH thành công, có thể tiến hành làm hồ sơ chốt sổ BHXH.

Bước 2: Chốt sổ BHXH

- Theo Điều 23 Quyết định này, hồ sơ làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm gồm:

+ Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS)

+ Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

+ Sổ BHXH

+ Các tờ rời BHXH

+ Quyết ddnhj chấm dứt HĐLĐ (hoặc giấy tờ khác liên quan đến việc chấm dứt HĐLĐ)

+ Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng của NLĐ (01 bản/người)

- NSDLĐ tiến hành nộp hồ sơ chốt sổ BHXH tại cơ quan BHXH nơi NSDLĐ tham gia hoặc nộp qua đường bưu điện

Thời gian chốt sổ BHXH

Theo khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày:

- NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động

- NSDLĐ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã

- Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Như vậy, theo quy định thì thời gian chốt sổ BHXH sẽ không quá 14 ngày và trong trường hợp đặc biệt theo khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 thì thời gian chốt sổ BHXH tối đa không quá 30 ngày.

#legalunews #tintucphaply #cilaf

————————

Nếu còn thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CILAF & PARTNERS

Address: 88 Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Phone: 0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage

Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn