05 quy định nổi bật về lao động - Doanh nghiệp cần lưu ý

468 lượt xem

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ, CILAF & PARTNERS trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Quý Doanh nghiệp 05 quy định nổi bật về lao động – Doanh nghiệp cần lưu ý, cụ thể như sau:

1. Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do

2. Không được dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động

3. Khi trả lương, doanh nghiệp phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động

4. Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động và người lao động

5. 09 nội dung chủ yếu của nội quy lao động

Chi tiết xem tại: /public/upload/files/05%20diem%20moi%20noi%20bat%20ve%20lao%20dong%20doanh%20nghiep%20can%20luu%20y(1).pdf