Cập nhật mới nhất về mức lương tối thiểu vùng

220 lượt xem

Lương tối thiểu vùng năm 2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP được ban hành ngày 12/6/2022 là bao nhiêu đối với từng vùng?

Mức lương tối thiểu theo từng vùng năm 2022 tăng 6% so với năm 2021, cụ thể:

  • Vùng I:

+ Mức lương tối thiểu tháng: 4.680.000 đồng/tháng (Tăng: 260.000 đồng)

 + Mức lương tối thiểu giờ:   22.500 đồng/giờ

  • Vùng II:

+ Mức lương tối thiểu tháng: 4.160.000 đồng/tháng (Tăng: 240.000 đồng)

+ Mức lương tối thiểu giờ: 20.000 đồng/giờ

  • Vùng III:

+ Mức lương tối thiểu tháng: 3.640.000 đồng/tháng (Tăng: 210.000 đồng)

+ Mức lương tối thiểu giờ: 17.500 đồng/giờ

  • Vùng IV:

+ Mức lương tối thiểu tháng: 3.250.000 đồng/tháng (Tăng: 180.000 đồng)

+ Mức lương tối thiểu giờ: 15.600 đồng/giờ

1. Không được thoả thuận thấp hơn mức lương tối thiểu tháng (giờ). Đối với hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán nếu quy đổi sang mức lương theo tháng hoặc theo giờ thì không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc giờ. Cụ thể:

- Mức lương quy đổi theo tháng = Mức lương tuần x 52 tuần : 12 tháng

Hoặc: Mức lương theo ngày x số ngày làm việc bình thường trong tháng; mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

- Mức lương quy đổi theo giờ = Mức lương theo tuần, ngày : Số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày

Hoặc: Mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

2. Theo Nghị định, việc áp dụng tăng lương có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và Nghị định này thay thế cho Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

#legalnews #tintucphaply #cilaf

————————

Nếu còn thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CILAF & PARTNERS

Address: 88 Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Phone: 0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage

Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn