Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng từ năm 2022

74 lượt xem

Việc lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được áp dụng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu có hiệu lực ngày 16/9/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Cilaf xin cung cấp cho Khách hàng lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng cho năm 2022 và các năm tiếp theo như sau:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu:

  • Năm 2022: Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực:

+ Hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ;

+ Xây lắp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

  • Năm 2023: Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng.
  • Từ năm 2024 trở đi: Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng.

2. Số lượng gói thầu trong năm phải đảm bảo tổng số lượng gói thầu đạt

  • Năm 2022: Tối thiểu 80% số lượng gói thầu và tối thiểu 70% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.
  • Năm 2023: Tối thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh.
  • Từ năm 2024 trở đi: Tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh.

3. Gói thầu sử dụng vốn Nhà nước:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

* Lưu ý: Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng không áp dụng đối với gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức 02 giai đoạn 01 túi hồ sơ, 02 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

4. Hiệu lực thi hành: từ ngày 16/9/2022.

- Riêng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 02/01/2023.

- Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/01/2023, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định của pháp luật có hiệu lực tương ứng tại thời điểm đó;

- Kể từ ngày 01/01/2023, gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên cơ sở bảo đảm lộ trình quy định tại Điều 37 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền không phải điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình về lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại Điều 37 của Thông tư này.

Trong mọi trường hợp, đối với việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ không qua mạng thành qua mạng, chủ đầu tư không phải trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà tự tiến hành, chỉnh sửa hình thức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống từ không qua mạng thành qua mạng. Quy trình chỉnh sửa thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng.

#legalnews #tintucphaply #cilaf

————————-

Nếu còn thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CILAF & PARTNERS

Address: 88 Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Phone: 0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage

Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn

Zalo OA: zalo.me/2884625428758109382