Quy định mới về Công ty quản lý tài sản ( VAMC ) thực hiện mua nợ xấu theo giá thị trường từ ngày 1/7/2024

87 lượt xem

Cụ thể ngày 16 tháng 5 năm 2024, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 03/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

 1. Điều kiện mua bán nợ xấu theo giá thị trường của Công ty quản lý tài sản ( VAMC ) theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 03/2024/TT-NHNN sửa đổi Điều 23 Thông tư 19/2013/TT-NHNN thì từ ngày 01/7/2024, để được mua nợ xấu theo giá thị trường Công ty Quản lý tài sản phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau:

+ Điều kiện về các khoản nợ xấu được Công ty quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt được  quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 19/2013/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 32/2019/TT-NHNN

+ Được Công ty quản lý nợ xấu đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ

+ Tài sản đảm bảo nợ xấu có khả năng phát mại hoặc khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ

+ Trường hợp chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá thị trường thì trái phiếu đặc biệt tương ứng với khoản nợ xấu đó còn phải đáp ứng điều kiện chưa đến hạn thanh toán và đang không bị phong tỏa tại Ngân hàng Nhà nước.

2. Công ty quản lý tài sản được mua khoản nợ xấu theo giá thị trường từ ngày 1/7/2024 

Cũng theo khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2024/TT-NHNN sửa đổi Điều 26 Thông tư 19/2023/TT-NHNN quy định về việc thực hiện mua nợ xấu theo giá thị trường của Công ty Quản lý tài sản như sau:

- Căn cứ Phương án mua nợ theo giá trị thị trường đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, năng lực tài chính, hiệu quả kinh tế và điều kiện thị trường, Công ty Quản lý tài sản quyết định và chịu trách nhiệm về việc mua khoản nợ xấu theo giá trị thị trường.

- Công ty Quản lý tài sản chỉ được mua khoản nợ xấu quy định tại điểm a khoản 7a Điều 3 Thông tư 19/2013/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) theo giá thị trường sau khi đã thực hiện các công việc sau:

+ Đánh giá khoản nợ xấu đáp ứng các điều kiện đã nêu ở trên;

+ Xác định giá trị thị trường của khoản nợ xấu, kể cả tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đó. Công ty Quản lý tài sản phải định giá hoặc thuê doanh nghiệp thẩm định giá xác định giá trị khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo;

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế, rủi ro và khả năng thu hồi vốn mua khoản nợ xấu;

+ Phân tích, đánh giá thực trạng và triển vọng khoản nợ xấu, khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ và các điều kiện thỏa thuận mua nợ với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ;

+ Dự kiến các biện pháp khả thi xử lý nợ, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu.

- Việc mua bán nợ xấu theo giá trị thị trường phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản phù hợp với quy định. Trường hợp chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá thị trường, hợp đồng mua bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt chấm dứt kể từ thời điểm hợp đồng mua bán nợ theo giá thị trường có hiệu lực.

Công ty Quản lý tài sản được thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân chia phần giá trị còn lại của số tiền thu hồi được từ khoản nợ xấu sau khi trừ giá mua và chi phí xử lý.

Trên đây là một vài điểm mới đáng chú ý liên quan đến quy định về Công ty quản lý tài sản mua khoản nợ xấu theo giá thị trường của Thông tư 03/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

――――――――

Để được tư vấn vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CiLAF & PARTNERS

Address: 234 Ngô Thì Nhậm, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Phone: 0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage

Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners 

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn 

Zalo OA: zalo.me/2884625428758109382