Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp

Ngày 07 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp An Giang tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp, chuyên đề: “Những nội dung về hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp lao động doanh nghiệp cần lưu ý” với sự hướng dẫn của Luật sư Võ Hoàng Tâm

Đến dự có hơn 100 đại biểu là đại diện của Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. – Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp. – Cán bộ quản lý các phòng, ban trong doanh nghiệp. – Nhân viên pháp chế, phụ trách hoạt động pháp lý trong doanh nghiệp. – Công chức phụ trách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. – Ngoài các đối tượng nêu trên, Sở Tư pháp mời thêm Luật gia, Luật sư; đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

Xem chi tiết : https://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Pages/chuong-trinh-ho-tro-phap-ly-bo-nganh-dia-phuong.aspx?ItemID=162