CÔNG BỐ 05 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 1

Ngày 01/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1676/QĐ-BTC công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1. Quyết định này nhằm thực hiện kế hoạch nêu trong Quyết định số 1299/QĐ-BTC  ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Theo đó, 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1 được phê duyệt bao gồm:

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính” tại Phụ lục số 01.

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” tại Phụ lục số 02.

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho” tại Phụ lục số 03.

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị” tại Phụ lục số 04.

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình” tại Phụ lục số 05.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán căn cứ nội dung các chuẩn mực kế toán công đã ban hành, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công và các văn bản pháp luật có liên quan, phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và ngân sách nhà nước, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động theo lộ trình phù hợp.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục nghiên cứu các chuẩn mực kế toán công theo kế hoạch, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để công bố các chuẩn mực tiếp theo.

Quyết định 1676/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021.

#legalupdate #capnhatvanbanphaply #chuanmucketoan #cilaf

—————————

Nếu có thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CILAF & PARTNERS

Address: Số 13 đường số 3, Khu Tái định cư Thới Nhựt 2, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Phone: 0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage

Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *