GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN

Ngày 06/9/2021, Bảo hiểm xã hội ban hành Công văn 2802/BHXH-CSXH về thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động đã đủ các điều kiện bao gồm cả điều kiện về thời gian đã thực đóng vào quỹ BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH như sau:

Về chế độ thai sản

Người lao động tham gia BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không tính thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) mà đủ 03 hoặc 06 tháng trở lên theo quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 31 Luật BHXH 2014 và đảm bảo đủ căn cứ để xác định người lao động chưa được hưởng chế độ thì BHXH sẽ giải quyết tại thời điểm người lao động sinh hoặc nhận nuôi con nuôi. Nếu thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp thì sẽ điều chỉnh lại mức hưởng và sẽ được trả bổ sung sau.

Về chế độ hưu trí

Cơ quan BHXH sẽ giải quyết hưởng lương hưu cho người lao động đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH (không tính thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) tại thời điểm hưởng lương hưu.

Giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần xem cụ thể tại Công văn số 2802/BHXH-CSXH

Về chế độ tử tuất

Giải quyết trợ cấp mai táng cho thân nhân khi người lao động đóng BHXH bắt buộc đủ 12 tháng trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 66 luật BHXH 2014 hoặc tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 80 Luật BHXH 2014 (không tính thời gian còn nợ tiền đóng BHXH)

Giải quyết hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân khi lao động có tử đủ 15 năm đóng BXH bắt buộc trở lên (không tính thời gian còn nợ tiền đóng BHXH). Thời điểm trợ cấp tuất được tính từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động thuộc đối tương theo quy định chết. Nếu bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng của con được tính từ tháng con được sinh ra.

Giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần đối với các trường hợp sau:

1. Người lao động chưa đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc (tính cả thời gian còn nợ tiền BHXH)

2. Người lao động đóng BHXH bắt buộc đủ 15 năm (không tính thời gian nợ tiền BHXH) mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng có nguyện vọng hưởng một lần.

3. Người lao động đóng BHXH bắt buộc đủ 15 năm (tính cả thời gian còn nợ tiền BHXH) mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng có nguyện vọng hưởng một lần.

4. Người lao động đóng BHXH bắt buộc đủ 15 năm (tính cả thời gian còn nợ tiền BHXH) mà không có thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

5. Người lao động đóng BHXH bắt buộc đủ 15 năm (không tính thời gian nợ tiền BHXH) mà không có thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng đủ thì giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần bổ sung tương tự như đối với hưởng BHXH một lần.

Để đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH lâu dài cho người lao động, chưa giải quyết hưởng trợ cấp tuất đối với người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH), có thân nhân đủ điều kiện và đề nghị hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Thủ tục thực hiện

– Chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận con nuôi thực hiện như đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con nuôi

– Chế độ hưu trí, tử tuất thực hiện như đối với bảo lưu thời giant ham gia BHXH.

Các trường hợp vướng mắc khác về thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động ở các đơn vị phá sản, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục báo cáo ý kiến để tiếp tục xử lý.

#legalupdate #capnhatvanbanphaply #cilaf

————————-

CÔNG TY LUẬT CILAF & PARTNERS

Address: Số 13 đường số 3, Khu Tái định cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Phone:0706 68 78 68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *