Giải quyết tranh chấp

Trong hoạt động kinh doanh, việc doanh nghiệp phải đối mặt với các vụ tranh chấp hợp đồng với đối tác, tranh chấp nội bộ công ty, tranh chấp cổ đông, tranh chấp lao động hoặc tranh chấp với cơ quan nhà nước tại cơ quan tòa án, trọng tài, trung tâm hòa giải hoặc các bên thương lượng hòa giải là điều không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, Doanh nghiệp cần của người hỗ trợ là rất cần thiết  tư vấn, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như nhận diện và hạn chế các rủi ro pháp lý khi phải đương đầu với các vụ tranh chấp. Đội ngũ Luật sư của Cilaf & Partners sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

Thương lượng và Hòa giải

Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong vụ việc hòa giải có thể xảy ra đối với một giao dịch cụ thể;

Chuẩn bị bản tóm tắt hòa giải;

Đại diện hoặc tư vấn cho khách hàng trong các giai đoạn thực hiện thủ tục hòa giải.

Tố tụng trọng tài

Chuẩn bị cho vụ kiện tụng nếu khách hàng muốn tự bản thân thực hiện;

Đại diện hoặc tư vấn về tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng trọng tài.

Tố tụng tòa án

Chuẩn bị cho vụ kiện tụng nếu khách hàng muốn tự bản thân làm đại diện;

Đại diện hoặc tư vấn về tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng trong lĩnh vực thương mại, hành chính, lao động, dân sự, hình sự.

Thực thi kết quả giải quyết tranh chấp

Đại diện, tư vấn pháp lý, chuẩn bị các hồ sơ đề nghị thi hành phán quyết trọng tài, thi hành án, xử lý tài sản;

Đại diện, tư vấn pháp lý, chuẩn bị các hồ sơ đề nghị hủy phán quyết trọng tài.