Luật sư Phan Vũ Trụ

Luật sư Phan Vũ Trụ

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Luật sư Phan Vũ Trụ là luật sư chuyên tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực pháp lý nội bộ doanh nghiệp.

Luật sư Phan Vũ Trụ có nhiều kinh nghiệm tư vấn thường xuyên các vấn đề pháp lý liên quan đến: hợp đồng, xử lý nợ, đấu thầu, xây dựng, môi trường, đất đai, hôn nhân & gia đình…Bên cạnh đó, Luật sự cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh lực tranh tụng.

Thành viên các tổ chức

 • Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 • Liên Đoàn luật sư Việt Nam

Đào tạo:

 • Cử nhân Luật (LL.B) – CTU, Việt Nam
 • Kỹ sư môi trường – CTU, Việt Nam
 • Chứng chỉ Quản tài viên

Lĩnh vực hành nghề

 • Lao động
 • Hành chính
 • Hợp đồng
 • Giải quyết tranh chấp

Tư vấn chuyên ngành

 • Thủ tục đầu tư
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Hành chính
 • Tranh tụng