Tham gia ngày hội việc làm cho thanh niên – sinh viên Cần Thơ năm 2019

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm thanh niên Cần Thơ, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội việc làm năm 2019 cho sinh viên, thanh niên Cần Thơ.


Ngày hội việc làm thanh niên, sinh viên Cần Thơ năm 2019, nhằm mục đích giúp sinh viên – người lao động và doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, đáp ứng và thoả mãn nhu cầu về cung – cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp, của thị trường lao động trong và ngoài nước.
Ngày hội dã thu hút 43 doanh nghiệp. Tham gia ngày hội, Công ty luật CILAF & PARTNERS đã tư vấn ứng viên về hướng nghiệp, kỹ năng tìm việc ngành luật, tư vấn luật lao động; kết nối doanh nghiệp đang hoạt động tại Cần Thơ cũng như các doanh nghiệp tìm cơ hội đầu tư tại Cần Thơ.
Xem chi tiết: http://sinhviencantho.vn/tin-tuc–su-kien/tin-tuc/to-chuc-ngay-hoi-viec-lam-cho-thanh-nien–sinh-vien-can-tho-nam-2019/n451.mt24h