THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Thông tư 80/2021/TT-BTC đã ban hành các mẫu biểu hồ sơ khai thuế được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu kể từ ngày 01/01/2022. Việc khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu của Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư cũng dành hẳn 01 nội dung riêng (Chương IX) quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú ở Việt Nam.

Thêm vào đó, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các văn bản sau đây sẽ hết hiệu lực toàn bộ:

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

– Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

– Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Thông tư số 208/2015/TT-BTC về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;

– Thông tư số 71/2010/TT-BTC hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường.

– Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Thông tư số 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

#legalupdate #capnhatvanbanphaply #thue #tax #cilaf

————————

Nếu có thắc mắc, hoặc cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CILAF & PARTNERS

Address: Số 13 đường số 3, Khu Tái định cư Thới Nhựt 2, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Phone: 0706.68.78.68

Mail: contact@cilaf.vn

Website: www.cilaf.vn

Hoặc inbox trực tiếp qua Fanpage

Facebook: Công ty Luật Cilaf & Partners

Link: https://www.facebook.com/cilaf.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *