Tin pháp luật
Nghị quyết 406/NQ_UBTVQH15 ban hành một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của Covid – 19
527 lượt xem

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 được Uỷ ban thường vụ Quốc hội 15 ban hành ngày 19/10/2021 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Xem chi tiết
Bản án đơn phương chấm dứt hợp đồng do Covid-19
577 lượt xem

Trong các ngày 28 tháng 01 năm 2021 và ngày 01 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Bến Cát, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 20/2020/TLST-LĐ ngày 13 tháng 10 năm 2020 về: “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2021/QĐXXST-LĐ ngày 13 tháng 01 năm 2021

Xem chi tiết
THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ THUẾ
384 lượt xem

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Xem chi tiết
CÔNG BỐ 05 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 1
343 lượt xem

Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 85/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
341 lượt xem

Ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử. Theo đó, về thông tin hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng có những quy định mới

Xem chi tiết
CÁC VĂN BẢN VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HẾT HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2022
296 lượt xem

Kể từ ngày 01/7/2022 các văn bản về hóa đơn, chứng từ sau đây sẽ hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/TT-BTC.

Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH TỪ NGÀY 01/7/2022
304 lượt xem

Hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/7/2022 theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và được hướng đẫn tại Thông tư 78/2021/TT-BTC. Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) kể từ ngày 01/7/2022 gồm các trường hợp

Xem chi tiết
MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHTN, BHYT TỪ NGÀY 01/10/2021
295 lượt xem

Ngày 24/9/2021, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP  về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ BHTN. Theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN, quỹ BHTN sẽ được giảm. 

Xem chi tiết
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
233 lượt xem

Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/2021/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với đó, ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng Covid-19. Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC
311 lượt xem

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022, hướng dẫn thực hiện triển khai hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết