Tin pháp luật
Giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% kể từ ngày 01/7/2023
116 lượt xem

Thông báo 2298/TB-TTKQH ngày 17/5/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như đã được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tải khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 30/6/2023, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Xem chi tiết
Quy định pháp luật về Bảo vệ dữ liệu cá nhân
179 lượt xem

Ngày 01/7/2023, Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ  chính thức có hiệu lực pháp luật với nhiều quy định chặt chẽ về bảo vệ dữ liệu và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đặc biệt là các Doanh nghiệp cần tăng cường trách nhiệm trong kiểm soát và xử lý dữ liệu.

Xem chi tiết
Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn về khấu hao tài sản cố định
366 lượt xem

Thông tư 23/2023/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Công nhận quyền sở hữu đối với Bất động sản du lịch
230 lượt xem

Ngày 03/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực ngày 20/5/2023. Theo đó, các công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ  (ví dụ như condotel, officetel,...) sẽ được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Xem chi tiết
07 Án lệ mới được Tòa án nhân dân tối cao công bố
330 lượt xem

Ngày 24/02/2023 vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố thêm 07 án án lệ mới được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua tại Quyết định số 39/QĐ-CA có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 27/03/2023.

Xem chi tiết
Điểm mới về rút Bảo hiểm xã hội một lần năm 2023
203 lượt xem

Việc rút BHXH một lần năm 2023 có thay đổi gì so với trước đây? Có thể làm thủ tục rút BHXH một lần online được không?

Xem chi tiết
Covid 19 được công nhận là bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 01/04/2023
195 lượt xem

Ngày 09/02/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó, bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Xem chi tiết
Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2023
401 lượt xem

Từ năm 2023, mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT được quy định như sau.

Xem chi tiết
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
224 lượt xem

Từ ngày 12/12/2022, Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo quy định mới, mức phạt tiền tối đa đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có thể lên đến 75 triệu đồng đối với cá nhân, và 150 triệu đồng đối với tổ chức.

Xem chi tiết
Quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai
230 lượt xem

Ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, thời hạn hiệu lực và nội dung của thư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai được quy định như sau:

Xem chi tiết